ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ เผ่าสอน
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :-
Telephone :0836814866
Email :somsak_ole@hotmail.com